Spor Solunu Yazılımları

ist-11

Spor Soft ; spor salonlarının işletmesi ,otomasyonu ve raporlamalarda en iyi verimliliği alabilmek için geliştirilmiş ve esnek alt yapısı ile müşterinin isteklerine her anlamda cevap verecek şekilde dizayn edilmiştir.Yeni yapılan üyelere ayrıcalıklar tanımlaya bilen esnek bir alt yapıya sahip olma özelliği ile sektörde belli bir yer edinmiştir.Modüler yapısı ile büyük,küçük ölçekli spor salonu yönetiminde kolaylık sağlayacak esnekliktedir.Spor soft ; yazılımı turnike geçiş sistemlerine kolaylıkla entegre edilebilir ve izleme altına alınarak geniş çeşitli raporlamalarda kullanılır.Programda spor solonu yönetimi için gerekli olan tüm detaylar düşünülmüş olup istenildiği taktir de işletmeye göre özel eklentiler yapılabilmektedir.Çok şubesi olan spor salonları için online çalışa bileme özelliği bulunduran programda dilediğiniz kısıtlamaları yapabilirsiniz.Spor salonlarına yapmış olduğumuz uygulama ve kurulumlar için firmamızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Spor Salonu Yazılımının bazı özellikleri

Birçok geçiş kontrol terminali ile entegre olabilir.Bunların başında el tanıma, parmak izi tanıma, kart okuyucu, yüz tanıma gibi biyometrik cihazlar gelmektedir.
Sistem hem online hem offline çalışabilir.Offline kullanım durumunda sistem bilgisayar bağımsız çalışabilir.
Spor merkezinin kayıtlarda bulunan potansiyel üye adayları ile yapılan görüşme sonuçlarının kayıt altına alınarak saklanması bu kişilere SMS ve e-mail ile tekrardan erişimin sağlanabilmesini yeni teklifler verilebilmesini dönemsel kampanyalar ile ilgili bilgilendirilmesini üye hizmetleri temsilcilerinin kullandığı dijital bir ajanda ile otomatik olarak takip edilmesini sağlar.
Spor merkezi üye takip yazılımı ile tesisi kullanan üyelerin ve müşterilerin giriş ve çıkışlarına, hangi hizmeti aldıklarına, geliş sıklıklarına, tesis kullanım sürelerine kadar pek çok konuda raporlama işlemi kolaylıkla yapılabilir. Grafik olarak izlenebilir.
Spor merkezi üyelerinin bakiyelerine göre geçiş olanağı sağlar. Bakiyesi olmayan üyeler işletme aksini belirtmedikçe geçiş yapamaz. Dolayısı ile bedeli ödenmemiş bir hizmetin alınmasını engeller.
Her bir üye için farklı olmak üzere (üyelik anlaşmasına bağlı olarak) kulübü kullanabileceği gün veya saatler sizin tarafınızdan belirlenebilir. Bu süreler dışında giriş yapmak isteyenlere izin verilmez, işletme içerisinde süre aşımı yapan kişiler, çıkışta cihazlar üzerindeki ekranlar yoluyla uyarılır. Aynı şekilde kontörlü üyelik tipleri tanımlanarak kişilere belli bir sayıda geçiş hakkı(kontör) tanımlanabilir.
Üyeler için spor hocaları tarafından oluşturulan spor programlarının üyeler tarafından mobil veya web arayüzlerinden kullanılabilmesini sağlar.
Spor merkezi üyelerinin vücut analiz cihazları ile yapılan vücut ölçümlerinin sisteme otomatik kaydını düzenlenmiş diyet programlarının takibini ve vücut gelişimlerinin takibini sağlar.
Spor merkezi tarafından oluşturulan ücretli veya ücretsiz grup dersleri veya bireysel derslerin rezervasyon ekranında oluşturulmasını bu derslere rezervasyon alınabilmesini, ücretlerinin tahsilini, muhasebeleştirilmesini ilgili personele ücretlerinin otomatik olarak yansıtılmasını üyenin kullanım hakkından otomatik olarak düşülmesini sağlar.
Üyeler seçilen el tanıma veya kart okuma cihazını kullanarak, hesaplarına istedikleri miktarda bakiye yükleyebilirler. Böylelikle spor merkezi içerisinde nakit veya kredi kartı taşımalarına gerek kalmaz.
Üyelik bedellerinin dışında özel hizmetlerden yararlanan (spa, pilates, masaj vb) veya alışveriş yapan üyeler, bu hizmet veya ürünün bedelini, hizmet aldıkları noktadaki cihaz aracılığı ile ödeyebilirler.
Bakiyeleri yetersiz olan üyeler için, geçiş sırasında yazılı uyarı verilebilir veya isteğe bağlı olarak turnike kilitlenerek geçişe izin verilmez.
Üyelik bitiş tarihine x günden az kalan üyelere, işletmeye giriş yaptıklarında üyeliklerinin durumu ve üyelik bitiş tarihine dair bilgilendirme mesajı verir.
Gün, ay ve yıl bazında Üyelik Dondurma işlemleri yapılabilir. Dondurma süresi içerisinde gelen üyelerin geçişine izin verilmez, ekran yoluyla yönlendirme yapılır.
Üyelere ücretli veya ücretsiz ek süre, dondurma tanımlanabilir ve raporlanabilir.
Cihaz üzerindeki ekranda görülen tüm uyarılar kişiye, isteğe vb gibi parametrelere göre değişebilir. Başka bir deyişle, kişiye o anda aktarmak istenilen her türlü mesaj ulaştırılabilir.
Bu mesajlar tek bir şahsa veya bir guruba özel, farklı dil seçeneklerinde olabilir (Tıp Bayramınız Kutlu Olsun, Doğum Gününüz Kutlu Olsun gibi)
Aynı şekilde herhangi bir durumdan haberdar olunmak istendiğinde; örneğin bir üyenin geçişinden bilgi sahibi olunmak isteniyorsa cihaz, tanımlanan e-mail adresine veya telefona geçiş sırasında bilgi mesajı gönderir.
Spor merkezi personelinin mesai saatleri tanımlanarak mesai devamlılıkları aynı zamanda Puantaj, Bordro, ek ücretler, kesintiler işlenerek maaş hesaplamalarını yapar ayrıca ilgili personel için rezervasyon yapılacağı zaman doğru shift leri ve kişileri rezervasyon ekranında buluşturulabilmesini sağlar.
Spor merkezi üye takip programının kullanıcılarını işletme belirler sınırsız sayıda program kullanıcısı olabilir her bir kullanıcıya ayrı ayrı kademeli yetkiler tanımlanabilir her program kullanıcısı kendi yetkileri dahilindeki işlemlere ve bilgilere erişebilir her kullanıcının yaptığı işlemler silinemez biçimde saklanır.
Kampanya vb organizasyonlar için üyeleri bilgilendirmek gerektiğinde SMS veya mail yolu ile bilgilendirmeler yapılabilir. Bu tür bilgilendirmelerde belli bir kesim seçilebilir. Sadece bayanlar, sadece VIP üyeler vb.
Spor merkezinde satılan ürün ve/veya hizmetlerin gruplara ayrılması, satışların tarih, servis noktası, hizmet cinsi gibi belirlenen parametrelerle raporlarının alınmasını sağlar. Bu ürün ve/veya hizmetlerin satışları ile ilgili, kampanyalar, özel uygulamalar vb. düzenlenebilir, takibi yapılabilir.
Spor merkezinde satılan ürün ve hizmetlerin fiyatlarını ve ödemelerini farklı para birimleri ile yapabilir kur bilgisini TCMB den anlık olarak online alır.
Üyelerin beraberlerinde getirdikleri misafirler veya tesisi herhangi bir neden ile ziyaret eden kişiler için çeşitli kurallar tanımlanabilir. Bu vesile ile takip ve kontrol sağlanmış olur.
Üyelik Satışı, Özel dersler ve kişisel hizmetleri sağlayan personele tanımlanmış primlerin, hizmet verildikten sonra personelin hesabına aktarılmasını sağlar.
Üyelerin öneri ve şikayetlerinin kaydedilebilmesini ve raporlar ile takip edilmesini sağlar.
Satış Ekibinin aktivitelerini raporlar yönetimini ve denetimini sağlar.
Finans raporları ile günlük kasa hesaplarını, uygulanmış indirim oranlarını, gecikmiş ödemeleri ve diğer tüm parasal hesaplamaları yapar ve raporlar.
Spor merkezinde yapılan tüm ödeme işlemlerini faturaya dönüştürebilir hizmet ise aylara bölebilir muhasebe kayıtlarını tutabilir stok takibi ve maliyet analizi yapabilir.
Yeni nesil Yazarkasa POS cihazları ile entegre olarak online yapıda fiş kesilmesini sağlar.
Bir firmaya ait aynı veya farklı faaliyet konularındaki diğer işletmelerle on-line bir yapıda kullanılabilir.
Çoklu kullanıcı desteği ile kullanıcılar arasında tam bir takım çalışmasına imkan verir.
Yazılım üzerinden arşiv özelliği taşıyan hiçbir el izi veya ID siz yetkilendirmediğiniz taktirde silinemez. Ancak kullanmakta olduğunuz cihazlar üzerinden, cihazın kapasitesini zorlamaması amacıyla silinebilir.
Cihazlar farklı nedenlerle off-line duruma düştüğünde geçişe izin verir, online duruma döndüğünde gerekli bilgileri database’e aktarır.
Tesiste bulunan ya da kaybedilen eşyaların kayıt altına alınarak takibini sağlar.
Tesisteki olası arızaların kaydedilmesini, bildirilmesini ve takibini sağlar.

TOP